psychosociale therapie
Diana Rongen

voor het moment dat je plots merkt dat je wel wat hulp kunt gebruiken

wkkgz

 

Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Via mijn beroepsorganisatie de NFG ben ik aangesloten bij de geschillencommissie. U hebt een klacht over de geboden zorg door de therapeut. En dan?

 

Stap 1: Praat met uw therapeut.

Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

 

Stap 2: Klachtenfunctionaris.

Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris aanvragen bij Quasir. Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen informeert u deze over de verdere procedure.

 

Stap 3: Geschilleninstantie.

Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht als een geschil melden aan de Stichting Zorggeschil. Zorggeschil neemt uw klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen bindende uitspraak.

nl_NLDutch